Polityka jakości

Polityka jakości

Misją spółki NaturaVena jest spełnienie oczekiwań klientów, poznanie i zrozumienie ich potrzeb oraz dostarczenie im najlepszych produktów. W związku,  z tym firma kładzie szczególny nacisk na najwyższą jakość oferowanych artykułów i świadczonych usług. Dzięki takiemu podejściu,  nasze przedsiębiorstwo zyskało zaufanie szerokiego grona konsumentów oraz zbudowało pozycję jednego z liderów w branży produkcji ekologicznej żywności.

Cele dotyczące jakości surowców i produkcji

Świadomi znaczenia jakości surowców dla bezpieczeństwa spożywanej żywności, stawiamy sobie za główny cel wprowadzenie na rynek tylko najlepszych i starannie wyselekcjonowanych produktów.

Dodatkowo nasze cele i priorytety skupiają się na:

  • Spełnieniu wymagań Systemów Jakości oraz ciągłego podnoszenia ich skuteczności poprzez doskonalenie procesów produkcji
  • Obniżeniu prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktu końcowego
  • Wprowadzaniu do sprzedaży produktów zgodnych z polskimi i europejskimi normami żywieniowymi
  • Odpowiednim zarządzaniu i modernizowaniu infrastruktury organizacji 
  • Utrzymaniu zaufania i ciągłego podnoszenia satysfakcji klientów
  • Poszerzaniu oferty produktowej zgodnie z najnowszymi trendami rynkowymi
  • Wyeliminowania czynników mających zły wpływ na środowisko i bezpieczeństwo pracy

 

Realizacja celów polityki jakości

Podstawą sukcesu naszej firmy jest wykorzystanie do produkcji żywności starannie wyselekcjonowanych surowców, pochodzących z ekologicznych i certyfikowanych upraw. Najbardziej wartościowe surowce zdobywamy dzięki  budowaniu długotrwałych relacji z dostawcami. Wszystkie dostawy towarów są na bieżąco monitorowane i poddawane ocenie, pod kątem jakości produktów, przechowywania, transportowania oraz zgodności z normami żywieniowymi. Badania jakościowe surowców przeprowadzamy w zewnętrznym akredytowanym laboratorium oraz wewnętrznie przez wykwalifikowanego technologa żywności zatrudnionego w spółce.  Ponadto pracownicy zaangażowani są w ciągłe poszukiwanie nowych, wartościowych surowców i nowości produktowych, zgodnych z oczekiwaniami i wymogami klientów.

Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwie należy do zakresu obowiązków każdego jej pracownika. Dodatkowo każdy z nich zaangażowany jest w prace nad doskonaleniem systemu zapewnienia jakości oraz eliminacji zagrożeń i błędów. W związku z tym spółka kładzie duży nacisk na edukację i podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników przez organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki temu zatrudnia wysoko wyspecjalizowanych pracowników świadomych wizji spółki.

Lokalizacja zakładu produkcyjnego oraz magazynów gwarantuje pełną dostępność towarów oraz płynność i szybkość dostaw. Modernizujemy i automatyzujemy nasz park maszynowy, wdrażamy nowe technologie, zwiększamy powierzchnię magazynową  oraz wprowadzamy nowe systemy Zarządzania Jakością. Jednocześnie dbamy o bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy oraz czystość środowiska naturalnego.

Zobowiązania do stosowania Polityki Jakości

Powyższa Polityka Jakości ukierunkowana jest w stronę spełnienia oczekiwań klientów oraz akceptowalna przez krajowe i europejskie standardy, normy i certyfikaty żywnościowe. 

Dokument jest odpowiednio zakomunikowany i udostępniony wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa. Dokonywana jest jego systematyczna ocena przez odpowiednio wykfalifikowany zespół pracowników, w celu zapewnienia aktualności i przydatności.

Spółka zapewnia konieczne zasoby i środki w celu realizacji ustalonej strategii działania. Zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania zasad Polityki Jakości oraz gwarantuje pełne zaangażowanie w powyższym temacie wszystkich zatrudnionych pracowników.

HEALTHY FOOD
Polska Izba Żywności Ekologicznej
Wspieramy siatkarki MKS E.Leclerc Ramka Radom
NaturaVena Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-550 Piaseczno
Tel.: +48 22 711 43 00
Fax: +48 22 716 95 17
E-mail: biuro@naturavena.pl