Żywność ekologiczna

Żywność ekologiczna jest produkowana bez dodatku nawozów sztucznych  oraz pestycydów, przy jednoczesnym zachowaniu żyzności gleby i różnorodności biologicznej. Nawozy sztuczne i środki ochrony roślin stosowane w nadmiarze okazały się szkodliwe dla organizmu ludzkiego. 

Zasady wytwarzania żywności ekologicznej określone zostały w rozporządzeniu Rady (EWG) 2092/91 dotyczącym produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów rolnych. Produkty ekologiczne muszą posiadać odpowiednie certyfikaty unijne. W Polsce od 2004 roku produkcja ekologiczna żywności jest regulowana prawnie, dzięki rozporządzeniu Unii Europejskiej odnoszącym się do rolnictwa ekologicznego, znakowania produktów i środków spożywczych.

Produkty ekologiczne muszą mieć na opakowaniu znak rolnictwa ekologicznego (na mocy Rozporządzenia Rady EWG nr 2092/91 z 21 czerwca 1991 r.). Znak EKO jest gwarancją jakości. Konsument może być pewny, że dana żywność została wyprodukowana zgodnie z zasadami oraz że była kontrolowana przez specjalistów. Gospodarstwa ekologiczne, które proponują nam eko żywność, muszą sprostać trzem głównym wymogom. Po pierwsze, produkcja ekologicznej żywności nie może zaburzać i obciążać środowiska naturalnego. Po drugie, gospodarstwo powinno być  w jak największym stopniu samowystarczalne, dlatego produkty ekologiczne nie mogą mieć kontaktu ze środkami chemicznymi, pestycydami, regulatorami wzrostu. Gospodarstwo ekologiczne powinno w miarę możliwości ograniczyć korzystanie z maszyn. Rolnik powinien zwrócić szczególną uwagę na czystość gleby i wód gruntowych. Podstawą gospodarki będą więc naturalne odpady, czyli kompost i obornik. Po trzecie, produkcja musi się przyczynić do rozwoju wsi i rolnictwa.

Liczne badania wykazały, że żywność pochodząca z upraw ekologicznych jest bardziej wartościowa i smaczniejsza w porównaniu z żywnością konwencjonalną i wykazuje:

  • wyższy procent suchej masy i mniej wody w produktach
  • wyższą gęstość energetyczną produktu i większa ilość dostarczanych składników mineralnych do organizmu
  • większą zawartość witamin względem produktów konwencjonalnych w 100 g produktu
  • eko-żywność charakteryzuje się ponadto wyższą jakością smakowo-aromatyczną
  • żywność ekologiczna jest znacznie mniej uczulająca w porównaniu do tradycyjnej
  • produkty konwencjonalne zawierają o wiele więcej rakotwórczych metali ciężkich, azotanów, pestycydów i szkodliwych substancji chemicznych niż produkty ekologiczne
  • w rolnictwie konwencjonalnym stosuje się już ponad 400 różnych związków chemicznych, których stosowanie w gospodarstwach ekologicznych jest kategorycznie zabronione

Świadomość ludzi względem właściwego odżywiania zdecydowanie się zwiększyła. Obecnie, co raz częściej wybieramy ekologiczne i naturalne produkty, nie tylko ze względu na zdrowie, ale ogólną troskę o cały ekosystem naszej planety.