Polska Izba Żywności Ekologicznej

W 2018 roku spółka NaturAvena wstąpiła do Polskiej Izby Żywności Ekologicznej (PIŻE). Jest to grupa przedsiębiorców branży ekologicznej, która zrzesza najważniejszych jej przedstawicieli.

Misją PIŻE jest promocja zdrowego stylu życia i odżywiania. Główne działania mają na celu edukowanie polskiego społeczeństwa o korzyściach płynących ze spożywania produktów ekologicznych. Organizacja kładzie szczególny nacisk na zwiększenie świadomości społeczeństwa, na temat wymagań potrzebnych do uzyskania certyfikatu ekologicznej żywności oraz jej kontroli. Promocja rolnictwa ekologicznego odbywa się głównie przez organizowanie licznych kampanii społecznych, targów oraz innych wydarzeń barażowych. Realizacja planów i intencji organizacji jest możliwa do osiągnięcia, dzięki zjednoczeniu sił i skupieniu w jednym miejscu ekspertów w dziedzinie ekologicznej żywności.

Firma NaturAvena uczestniczyła w licznych wydarzeniach organizowanych przez Polską Izbę Żywności Ekologicznej. Jednym z nich były targi BioContracting, których PIŻE było patronatem. Okazją do licznych spotkań biznesowych były również trzydniowe targi Go Active Show. Kolejne wydarzenie to Narodowy Dzień Sportu, który odbył się we wrześniu na Błoniach PGE Narodowy. Nie mogło nas także zabraknąć na targach Natura Food w Łodzi.